členská schůze 16.10.2014

Pozvánka na členskou schůzi, která se bude konat 16.10.2014, v 19:00 hodin.


Termín: čtvrtek 16. října 2014  v 19:00
Místo :  v přízemí domu Vavřenova 1106

Program:

  • Stanovy družstva dle NOZ
  • Web družstva
  • Informace o projednávání „dokončení rekonstrukce domu“ (okna, zateplení, střecha, prodloužení lodžií)
  • Různé

Přílohy:
– návrh stanov (uveřejněn v dokumentech v neveřejné části)

Za představenstvo družstva ing. Lenka Rybáková