členská schůze 4.11.2014

Pozvánka na členskou schůzi družstva, která se bude konat 4. 11. 2014, v 18:00 hodin.

Termín: úterý 4. listopadu 2014  v 18:00

Místo:  v přízemí domu Vavřenova 1106
Program:

  • Zahájení a volba orgánů členské schůze
  • Schválení nových stanov družstva v souladu se zákonem o obchodních korporacích
  • Schválení dokončení rekonstrukce domu (včetně prodloužení lodžií)
  • Různé
  • Závěr

Přílohy:
 – STANOVY_BD1106
Za představenstvo družstva ing. Lenka Rybáková