Pozvánka na členskou schůzi družstva 9.9.2019 v 19:00

Pozvánka na členskou schůzi družstva
Dne pondělí 9. 9. 2019 v 19 : 00 v přízemí domu

Program:
Schválení prodeje členského podílu s právem na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu (č. 5 ve 2.podlaží,plocha 74,2 m2) za cenu stanovenou znaleckým odhadem ve výši 4 mil Kč.

Schválení uzávěrky za rok 2018.
Děkuji
Ing. Lenka Rybáková