Členská schůze 23. 6. 2016

Pozvánka na členskou schůzi družstva, která se bude konat ve čtvrtek 23. 6. 2016 v 18 : 00.

Program:

 1. Schválení účetní závěrky za rok 2015
 2. Vyúčtování služeb za rok 2015
 3. Informace o stavebním řízení
 4. Informace a schválení úvěru u ČS na financování dokončení rekonstrukce předního pláště domu (výměna zábradlí – min. předsazení, zasklení, zateplení, oprava schodiště)
  – schválení financování u České spořitelny
  – výše úvěru 1 800 000
  – maximální úroková sazba 1,27% p.a.
  – doba splatnosti 12 let
  – délka fixace 12 let
  – formy zajištění úvěru (biankosměnka podepsaná statutárním orgánem, zástava běžného účtu u ČS, a.s. a blokace 2 splátek na účtu u ČS, a.s.)
  –  měsíční splátka je 13.498 Kč
  –  celkový úrok 143 tis. Kč (cca 12 tis. ročně)
  Poplatek za zpracování 0,- Kč
  Poplatek za vedení úvěru 0,- Kč
  Závazková provize z nečerpané částky 0,- Kč
 5. Realizace – Smlouva  o dílo
 6. Různé
  – pojistná smlouva
  – deratizace
  – úklid kočárkárny

Přílohy:

 

Ing. Lenka Rybáková
Předsedkyně družstva