Zápis ze členské schůze dne 9. 9. 2019

Zápis ze členské schůze dne 9. 9. 2019

Zápis ze členské schůze dne 9. 9. 2019

Přítomni: dle prezenční listiny

Program:

  1. Volba představenstva

Předsedkyně: ing. Lenka Rybáková

Místopředseda: Jakub Žalud

Členka: Monika Jägerová

Představenstvo schváleno jednohlasně – Proti 0- Zdržel se 0

  1. Schválení účetní závěrky za rok 2018

Uzávěrka schválena jednohlasně – Proti 0- Zdržel se 0

  1. Byt č.5 (po zesnulém panu Dufkovi – nájemce)

            znalecký odhad – částka 4 mil. Kč

Schválen prodej členského podílu s  právem na uzavření smlouvy  o nájmu družstevního bytu (č. 5 ve 2.podlaží,plocha 74,2 m2) za cenu ve výši 4 mil Kč jednohlasně – Proti 0- Zdržel se 0

Členové družstva mají předkupní právo, mají 14 dní na rozmyšlenou a pak se věc postupuje makléři

OSTATNÍ:

V plánu oprav zůstává: opravy a rekonstrukce vnitřku domu ( elektroinstalace, rekonstrukce schodiště, malování), stoupačky a odpadní potrubí dle stavu, čištění topení – šumění, rekonstrukce střechy (zateplení, solární panely na střechu, možnost zelená střecha) ,výtah

K řešení: kolísání teploty vody ve sprše – přečerpávací stanice

Zapsala dne 9.9.2019  Monika Jägerová